ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ιδρύθηκε με το υπ. Αριθμ. 2009/2017 Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β’, 13 Ιουνίου 2017, αριθμ. απόφ. ΔΕ ΕΑΠ: 331/2.4.2. ακ./29-03-2017).

Σκοπός-Αποστολή

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:

 1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών της ΣΚΕ σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
 2. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε θέματα που εμπίπτουν στο άρθρο 1 του παρόντος και δεν αντιβαίνουν τους γενικότερους κανόνες έρευνας και δεοντολογίας του πανεπιστημίου.
 3. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν ή συμβαδίζουν ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
 4. Τη συνεργασία με φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της Ελλάδας και της αλλοδαπής καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις για θέματα που συμπίπτουν ή συμβαδίζουν με τους στόχους και το αντικείμενο του εργαστηρίου.
 5. Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κύκλων μαθημάτων, επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων ή αλλοδαπών αναγνωρισμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.
 6. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις.


_____________________________

Κορυφή

Αρχική

©ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGN: PETMAN

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ-ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής αναπτύσσει την ερευνητική του δραστηριότητα με την συμμετοχή μόνιμου και έκτακτου ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού.

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από τους διδάσκοντες (ΔΕΠ και ΣΕΠ) της ΣΚΕ του ΕΑΠ, που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα ερευνητικά και διδακτικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, από επιστημονικούς συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του ερευνητή, από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού / τεχνικού προσωπικού του ΕΑΠ, καθώς και από μεταδιδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και λοιπό προσωπικό.

Διευθυντής του Εργαστηρίου είναι ο Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής, κ. ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. ΑΓΙΟΜΥΡΓΙΑΝΑΚΗΣ (αναλυτικό βιογραφικό)

Ο Γιώργος Μ. Αγιομυργιανάκης είναι Καθηγητής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και Διευθυντής του Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Τουρισμού (ΔΙΤ) του ΕΑΠ.

Έχει διατελέσει Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ (2008-2012), Διευθυντής του Προπτυχιακού Προγράμματος«Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών» (ΔΕΟ) και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» (ΔΤΕ), «Τραπεζική» (ΤΡΑ) και «Enterprise Risk Management» (ERM) του ΕΑΠ.

Υπήρξε συντονιστής Ενοτήτων Β-3 και Γ-3 του Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (2007-2008) και μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης «Τουρισμός και Περιβάλλον» του Υπουργείου Παιδείας (2006-2011).

Έχει διδακτική εμπειρία τριάντα ετών σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στη Μεγάλη Βρετανία, έχοντας διδάξει στο Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου (1997-2001).

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι στον τομέα της Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής, της Τουριστικής Οικονομικής, του Τουριστικού Σχεδιασμού και Πολιτικής, Τουριστικής Εκπαίδευσης, του Ανθρώπινου Κεφαλαίου και του Ρόλου της Εκπαίδευσης, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, των Οικονομικών της Εργασίας, της Οικονομικής Ανάπτυξης και των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων. (επικοινωνία)

Το προσωπικό του Εργαστηρίου αποτελούν οι:

Μέλη ΣΕΠ:

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (ΔΙΤ11) (αναλυτικό βιογραφικό)

Ο Αντώνιος Αδαµόπουλος είναι ακαδημαϊκός υπότροφος στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στη θεματική ενότητα Διοίκησης Τουρισμού.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Επιχειρηματική Πληροφορική του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το 2009 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας µε γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένη Οικονομική- Οικονομετρία.

Η επαγγελματική του εμπειρία έγκειται στο ερευνητικό και οργανωτικό έργο που παρείχε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας με διάφορα πανεπιστημιακά ιδρύματα ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Διαθέτει δεκαετή ακαδημαϊκή εμπειρία στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης, όπου έχει διδάξει µαθήµατα που ανήκουν στους κλάδους της οικονοµικής επιστήµης, της πληροφορικής και της εφαρμοσμένης στατιστικής.

ΑΚΡΙΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΔΕΟ40) (αναλυτικό βιογραφικό)

Ο Ακρίβος Χρήστος είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΔΕΟ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ενώ διδάσκει και στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου (Κύπρος).

Στο παρελθόν έχει διδάξει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο του WROCLAW (Πολωνία), στο ΤΕΙ Αθηνών, στην Στρατιωτική Ακαδημία και την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης έχει διδάξει σε Κολλέγια και Ινστιτούτα Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Έχει λάβει Πτυχίο στα Οικονομικά (1993) και στη Νομική (2013) από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (1999) από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και Διδακτορικό Δίπλωμα (2004) στην Ηγεσία και την Στρατηγική Διοίκηση από το ίδιο πανεπιστήμιο. Ενώ έχει πτυχίο από την Τουριστική Ακαδημία του Πανεπιστημίου “Robert Schuman” του Στρασβούργου.

Έχει πλούσιο ερευνητικό έργο με συμμετοχή σε ερευνητικά έργα, με δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά επιστημονικά περιοδικά κύρους και με συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Έχει συγγράψει 10 βιβλία και είναι κριτής των επιστημονικών περιοδικών International Journal of Contemporary Hospitality Management, International Journal of Hospitality Management και Sport, Business, Management: An International Journal.

Έχει διατελέσει αξιολογητής έργων στην Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας και έχει λάβει εθνικές και διεθνείς διακρίσεις (ΙΚΥ, ΕΒΕΑ, Υπουργείο Ανάπτυξης της Γαλλίας, κ.α.).

Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Μικρών Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικότητας (μη κερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός) και του Ελληνικού Οικονομικού Επιμελητηρίου.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΙΛΛΑΣ (ΔΙΤ13) (αναλυτικό βιογραφικό)

Ο Γκίλλας Κωνσταντίνος είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (ΔΙΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Επίσης διδάσκει στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Επίσης, έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα.

Έχει Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Χρηματοοικονομική Οικονομετρία και την Διαχείριση Κινδύνου από το Πανεπιστήμιο Πατρών (Σχολή Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αναλογιστική Επιστήμη & Διοικητική Κινδύνου από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Σχολή Στατιστικής & Χρηματοοικονομικής Επιστήμης, Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης) και Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Σχολή Κοινωνικών, Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών.)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΓΚΟΥΤΑΣ (ΔΕΟ40) (αναλυτικό βιογραφικό)

Ο Αναστάσιος Μαγκούτας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Οικονομική των Επιχειρήσεων» του Γενικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜΒΑ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου όπου διδάσκει από το 2012. Σε επαγγελματικό επίπεδο έχει εργαστεί επί δεκαπενταετίας στον Οργανισμό κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ως προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών.

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Εφαρμοσμένη Οικονομική Επιστήμη από τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MBA) από το Πανεπιστήμιο Glamorgan της Ουαλίας. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται το Ανθρώπινο Κεφάλαιο και η Εκπαίδευση, τα οικονομικά του Τουρισμού, το Στρατηγικό Μάνατζμεντ και η Καινοτομία.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ (ΕΡΜ50) (αναλυτικό βιογραφικό)

Η Δρ. Αγγελική Μενεγάκη έλαβε το Διδακτορικό της Δίπλωμα το 2006 από το Πανεπιστήμιο του Stirling στην Σκωτία. Έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στα economics & finance από το University of Leeds. Τις βασικές πανεπιστημιακές σπουδές στα οικονομικά της πραγματοποίησε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αργότερα στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου έλαβε πτυχίο Παρευξείνιων Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού (με ειδίκευση στην Τουρκική Γλώσσα).

Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.), μέλος του Συμβουλίου Ένταξης του ΓΠΑ και Αντιπρόεδρος στο Τμήμα Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Γ.Π.Α. στην Άμφισσα. Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομίας, Διοίκησης και Προώθησης Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων (ΔΟΕΠΤΜ) του ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται είναι τα οικονομικά του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, καθώς και οι αλληλεπιδράσεις του περιβάλλοντος-τουρισμού.

Έχει διδάξει στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το ΑΤΕΙ Κρήτης (νυν Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το ΑΠΚΙ. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 50 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με δείκτη επιρροής και έχει περισσότερες από 1000 αναφορές.

Είναι επιμελήτρια του τόμου «The economics & econometrics of the energy-growth nexus» στον ELSEVIER. Επίσης, έχει συν-επιμεληθεί την μετάφραση των βιβλίων «Τα οικονομικά των τουριστικών προορισμών» του Vanhove, N. και «Τα Οικονομικά της Αναψυχής, του Ελεύθερου Χρόνου και του Τουρισμού» του Tribe, J. στις εκδόσεις Gutenberg.

Έχει εργαστεί πολλά χρόνια στο δημόσιο τομέα σε διευθυντική θέση, αλλά και στον ιδιωτικό τραπεζικό τομέα.

ΔΑΦΝΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (ΔΕΟ34) (αναλυτικό βιογραφικό)

Η Δάφνη Νικολίτσα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Θεματική Ενότητα Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική (ΔΕΟ34).

Έχει διδακτορικό στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Manchester, (Ην. Βασίλειο, 1992 - Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Απεργιακές κινητοποιήσεις - μια εμπειρική διερεύνηση για το Ην. Βασίλειο) και “Master of Philosophy” στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, (Ην. Βασίλειο, 1988). Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές της Σπουδές στα Οικονομικά στην Ανώτατη Σχολή Οικονομικών & Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ, 1986).

Έχει εργαστεί ως Οικονομικός Εμπειρογνώμονας στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, 2004-2014), ενώ διετέλεσε και Υποδιευθύντρια της ίδιας Διεύθυνσης (2010-2014). Κατά την θητεία της στην ΤτΕ αποσπάστηκε για έξι μήνες (2008-2009) στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ως Principal Economist.

Επίσης, έχει εργαστεί, στην Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος (Υποδιευθύντρια στη Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης, 2001-2004), στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας (Επιστημονική Συνεργάτης, Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης & Έρευνας, Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, 1999-2001) και στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE, Επιστημονική Συνεργάτης, 1998-1999).

Στο εξωτερικό, έχει εργαστεί, ως οικονομολόγος στο Tudor Proprietary Trading LLC (Λονδίνο, 1997-1998) και ως Ερευνητική Εταίρος (Research Officer) στο Institute of Economics & Statistics του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (1992-1997).

ΓΙΩΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ (ΔΕΟ34) (αναλυτικό βιογραφικό)

George Economides is currently an Associate Professor of Economicsat the School of Economic Sciences (Department of International and European Economic Studies) of the Athens University of Economics and Business.

He was born in Athens in 1973. He holds a B.Sc. in International and European Economic Studies from Athens University of Economics and Business, a M.Sc. in Economics from University of York (UK) and a Ph.D. in Economics from Athens University of Economics and Business.

Former positions include Visiting Lecturer in Economics at the University of Cyprus (2001-2002). He is also Research Fellow at CESifo, Munich.

His main research area is Macroeconomic Theory and Policy. Recently, the main focus of his research has been on the use of dynamic stochastic general equilibrium models to study public sector reforms as well as the impact of climate change on economic policy design.

He has published more than twenty-five articles in international academic journals, including Review of Economic Dynamics, Scandinavian Journal of Economics, Journal of Public Economic Theory, Oxford Economic papers, Public Choice, International Tax and Public Finance, Macroeconomic Dynamics, Journal of Macroeconomics, European Journal of Political Economy and CESifo Economic Studies.

He has co-authored three books among which “The Economics of Climate Change” and “A blueprint for exiting the crisis: A new model of production for Greece”. He has also participated and presented his work at a large number of international conferences and has refereed articles for many international academic journals.

Finally, he has acted as guest Editor for the European Journal of Political Economy and CESifo Economic Studies.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ (ΔΕΟ34) (αναλυτικό βιογραφικό)

Ο Θόδωρος Παπαδόγγονας σήμερα είναι Καθηγητής στο Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ παράλληλα διδάσκει ως μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έλαβε βασικό πτυχίο από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό και διδακτορικό δίπλωμα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει διατελέσει στέλεχος της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και καθηγητής στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του είναι στον τομέα της Μικροοικονομικής, της Βιομηχανικής Οικονομικής, των Ποσοτικών Μεθόδων, των Οικονομικών της Τεχνολογίας, του Ανθρώπινου Κεφαλαίου, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων.

Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα αρκετές φορές στις επιτροπές εμπειρογνωμόνων των διεθνών οργανισμών OECD (ΟΟΣΑ) και EUROSTAT και έχει συνεργαστεί ως επιστημονικός κριτής με αρκετά διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά. Είναι συγγραφέας 8 βιβλίων και άνω των 50 άρθρων σε υψηλού κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά διεθνών συνεδρίων και συλλογικούς τόμους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΔΕΟ34) (αναλυτικό βιογραφικό)

Ο Σφακιανάκης Γιώργος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο Γενικό Τμήμα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. στην Θεματική Ενότητα ΔΕΟ34 του Προγράμματος Σπουδών Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

Έχει διδάξει ως Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Δημόσια Διοίκηση» του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας.

Έχει Διδακτορικό (2003) στην Οικονομική Επιστήμη και Πτυχίο Μεταπτυχιακών Σπουδών (1992) στην Οικονομική (Master of Arts in Economics), με ειδίκευση στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ενώ έχει λάβει Πτυχίο στην Οικονομική Επιστήμη (1990), με κατεύθυνση την Οικονομική Ανάπτυξη, από το ίδιο Πανεπιστήμιο και Απολυτήριο Λυκείου από την Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή (1985).

Έχει διατελέσει Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας καθώς και Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ίδιου ιδρύματος. Ενώ υπήρξε βοηθός Ερευνητή και Ερευνητικός Συνεργάτης στο Κέντρο Έρευνας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και στο Ινστιτούτο Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (Οκτώβριος 1992 – Νοέμβριος 1993 και Απρίλιος 1996 – Νοέμβριος 1997).

Έχει επαγγελματική προϋπηρεσία ως, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (2008-2009) και ως Επιστημονικός Συνεργάτης της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (2003-2008), ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στην Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προβλέψεων του Υπουργείου Οικονομικών (2010 –2013), καθώς και ως Ειδικός Συνεργάτης στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Ενώ έχει εργαστεί και στον ιδιωτικό τομέα (1997-2003).

Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα και έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων και επαγγελματικά περιοδικά. Έχει διατελέσει μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου Management of International Business and Economic Systems (2007-2015), είναι συγγραφέας τριών βιβλίων και κριτής για διεθνή περιοδικά.

Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΝΗΣ (ΔΕΟ34) (αναλυτικό βιογραφικό)

Ο Νικόλαος Τσούνης είναι Καθηγητής Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά. Έχει εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο από το 2006. Έχει διδάξει επίσης, στο Πανεπιστήμιο του Manchester, στη Σχολή Ικάρων και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Εμπορικών Ακολούθων.

Έχει Πτυχίο Οικονομικών από το Οικονομικό Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Master (M.A.(Econ)) στα Οικονομικά και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στα Οικονομικά, με ειδίκευση στη Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου, από το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Manchester, U.K.

Είναι συγγραφέας άνω των 40 επιστημονικών εργασιών και 5 μονογραφιών που έχουν συγκεντρώσει άνω των 300 αναφορών από άλλους ερευνητές. Έχει επιμεληθεί 8 συλλογικούς τόμους. Είναι κριτής ερευνητικών προγραμμάτων πολλών χωρών (Ρωσία, Σλοβακία, Σερβία, Τσεχία και Ε.Ε.). Έχει συμμετάσχει στην επιστημονική επιτροπή πολλών επιστημονικών συνεδρίων και είναι συνιδρυτής και πρόεδρος του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά (International Conference on Applied Economics-ICOAE).

Είναι αναπληρωτής εκδότης (Associate Editor) στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό International Journal of Computational Economics and Econometrics και μέλος της συντακτικής επιτροπής (editorial board) σε τρία διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει διατελέσει προσκεκλημένος εκδότης (guest editor) στα περιοδικά: International Journal of Financial Economics and Econometrics, Journal of International Trade Law and Policy, Open Journal of Applied Sciences και Journal of European Economy.

Στο Ίδρυμα που υπηρετεί έχει διατελέσει Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Είναι ακαδημαϊκός σύμβουλος στο ΔΟΑΤΑΠ από το 2008 και μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) από το 2018.

Επιστημονικοί συνεργάτες:

ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ (αναλυτικό βιογραφικό)

Η Ειρήνη Αρβανιτάκη είναι Επιστημονική συνεργάτης στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το έργο «Διεθνής κινητικότητα - ευκαιρία και προβληματισμός. Κατάλληλη προετοιμασία για σπουδές σε ξένο πανεπιστήμιο / International mobility - opportunity and problem. Proper preparation for studying at a foreign University» (project number: 2018-1-PL01-KA203-050756).

Έχει Διδακτορικό Δίπλωμα από το University of Hull (UK, School of Arts, 2017) και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Σπουδές Μετάφρασης με την TESOL (Διδασκαλία Αγγλικών σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών) από το ίδιο Πανεπιστήμιο (School of Languages, Linguistics and Cultures, 2012). Ενώ ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές τις σπουδές στις Σύγχρονες Γλώσσες και Σπουδές Μετάφρασης & Διερμηνείας (Γερμανικά & Ισπανικά) στο University of Salford (UK, School of Humanities, Languages & Social Sciences, 2008).

Έχει διδάξει μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Department of Social and Political Sciences), στο ΤΕΙ Κρήτης (νυν Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας), στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ (Management School, Center for Lifelong Learning) και στο Πανεπιστήμιου του Hull (Η.Β., Department of Languages, Linguistics and Cultures & School of Social Sciences).

Τα ενδιαφέροντα της επικεντρώνονται στους τομείς: Κοινωνική Πολιτική, Σπουδές Φύλου & Ισότητας, Φεμινισμός, Γαλλικός Φεμινισμός & Γυναικεία Γραφή, Γλώσσα & Φύλο, Αγγλική Γλώσσα, Διδασκαλία Αγγλικών σε Ομιλητές Άλλων Γλωσσών, Τεχνικές Εκμάθησης Δεύτερης Γλώσσας και Αγγλική Λογοτεχνία.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ (αναλυτικό βιογραφικό)

Ο Εμμανουήλ Πετράκης είναι Πληροφορικός, απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης και έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είναι κάτοχος πιστοποιητικού πλήρους επάρκειας της αγγλικής γλώσσας

Έχει εργαστεί στον δημόσιο (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης, Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε., Δήμο Ηρακλείου) και τον ιδιωτικό τομέα (εταιρείες αναπτυξιακών συμβουλών) με αντικείμενο την υλοποίηση, διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Από το 2018 είναι συνεργάτης του Εργαστηρίου Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΦΚ 275 «Υποστήριξη της Έρευνας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ».
_____________________________

Κορυφή

Αρχική

©ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGN: PETMAN

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής και τα στελέχη του πραγματοποιούν δημοσιεύσεις των αποτελεσμάτων της έρευνας τους και άρθρων σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Ακολουθούν επιλεγμένες δημοσιεύσεις τους, καθώς και οι τίτλοι των βιβλίων που έχουν συγγράψει ή μεταφράσει.

Α. Πρωτοτυπες δημοσιευσεις σε επιστημονικα περιοδικα με κριτες

 1. Agiomirgianakis, G. and Menegaki, A. (2018), “Sustainable Technologies in Greek Tourist Accommodation: A Quantitative Review”, European Research Studies Journal, Volume XXI, Issue 4, pp. 222-238.
 2. Agiomirgianakis, G., Bertsatos, G. and Tsounis, N. (2018), “Asymmetric responses in the tourism demand function”, The Journal of Economic Asymmetries, Volume 18.
 3. Agiomirgianakis, G., Bertsatos, G. and Tsounis, N. (2018), “Gender Wage Gaps and Economic Crisis in Greece, International Review of Applied Economics, Volume 18, e00103.
 4. Agiomirgianakis, G., Bertsatos, G., Mihiotis, A., Tsounis, N. and Makantasi, F. (2018), “Studying from Home? Do Private and Public benefits go side by side?”, Modern Economy, Vol. 9 No. 8.
 5. Agiomirgianakis, G., Lianos, T., and Tsounis, N. (2019), “Returns to Investment in Distance Learning: the case of Greece”, International Business Research, 12(3):94-100. doi:10.5539/ibr.v12n3p94.
 6. Agiomirgianakis, G., Papadogonas, T. and Sfakianakis, G. (2016), “The Determinants of Exports Revisited: Lessons from the Recent Crisis”, Applied Economics Quarterly, Vol. 62, 2, 2016 pp. 107-115.

 7. Agiomirgianakis, G., Pseiridis, A. and Lianos, T. (2018), “Is Education an Investment or a consumption Good?”, International Journal of Education Economics and Development, Vol. 9, No. 3.

 8. Agiomirgianakis, G., Pseiridis, A. and Lianos, T. (2018), “Overeducation of University graduates: A voluntary and rational choice of individuals - The case of three Greek Universities”, Theoretical Economics Letter, Vol. 8, No 11.

 9. Agiomirgianakis, G., Pseiridis, A. and Lianos, T. (2017), “The Determinants of Student Satisfaction Acquired by University Education: The Case of the Hellenic Open University”, Theoretical Economics Letters, Vol. 7, pp. 1318-1334.

 10. Agiomirgianakis, G., Serenis, D. and Tsounis, N. (2015), “Fluctuations in Exchange Rate and Aggregate Exports in Ukraine”, Ekonometria, 4(50):2-23.

 11. Agiomirgianakis, G., Serenis, D. and Tsounis, N. (2015), “Effects of Exchange Rate Volatility on Tourist Flows into Iceland”, Procedia Economics and Finance, 24:25-34.

 12. Agiomirgianakis, G., Serenis, D. and Tsounis, N. (2015), “The Effects of Exchange Rate Volatility on Tourist Flows: Evidence from the UK and Sweden”, International Journal of Tourism Policy,.6(1):1-16.

 13. Agiomirgianakis, G., Serenis, D. and Tsounis, N. (2016), “A Distance Learning University and its Economic Impact in a country’s peripheries: the case of the Hellenic Open University”, Operational Research, 17(1):165-186.

 14. Agiomirgianakis, G., Serenis, D. and Tsounis, N. (2017), “Effective Timing of Tourism Policy: the case of Singapore”, Economic Modelling, Vol. 60, pp. 29–38.

 15. Agiomirgianakis, G., Serenis, D. and Tsounis, N. (2017), “Short-and Long-Run Determinants of Tourist Flows: The Case of South Korea”, Advances in Applied Economic Research, pp. 861-872.

 16. Agiomirgianakis, G., Sfakianakis, G. and Tsounis, N. (2017), “Determinants of wages revisited: how are Distance-learning Institutions faring compared to traditional Universities?”, The Empirical Economics Letters, 16(9): ISSN 1681 8997.

 17. Agiomirgianakis, G., Tsounis, N. and Lianos, T. (2018), Returns to Investment in Higher Education: is there a difference between Distance Learning and Traditional Universities in the fields of Physics, Mathematics, Social Studies, Computer Science and Economics?, Creative Education, Vol.9 No.16.

 18. Arminen, H. and Menegaki, A.N. (2019), “Corruption, climate and the energy-environment-growth nexus”, Energy Economics, 80:621-634.

 19. Aslan, A., Menegaki, A.N. and Tugcu, C.T. (2015), “Health and growth in high income countries; Evidence from an augmented production function”, Quality and Quantity, 50(2):937-953.

 20. Demirer, R., Gillas, K., Gupta, R. and Pierdzioch C. (2019), “Time-varying risk aversion and realized gold volatility”, The North American Journal of Economics and Finance, 50, 101048, (ABDC B, ABS 2).

 21. Gillas, K. and Katsiampa, P. (2018), “An application of extreme value theory to cryptocurrencies”. Economics Letters, 164C, 109-111, (ABDC Α, ABS 3).

 22. Gillas, K. and Longin, F. (2018), “Financial market activity under capital controls: lessons from extreme events”, Economics Letters, 171C, 10-13, (ABDC Α, ABS 3).

 23. Gillas, K., Floros, C., Konstantakatos C. and Vortelinos, D. (2018), “Abnormal returns and systemic risk: evidence from a non-parametric bootstrap framework during the European sovereign debt crises”, International Journal of Computational Economics and Econometrics, Forthcoming, (ABDC C, ABS 1).

 24. Gillas, K., Gupta, R. and Pierdzioch C. (2019), “Forecasting (downside and upside) realized exchange-rate volatility: Is there a role for realized skewness and kurtosis?”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 121867(532), (ABDC A, ABS 2, ERA A, IF 2.243).

 25. Gillas, K., Gupta, R. and Wohar, M. E. (2018), “Volatility jumps: The role of geopolitical risks”, Finance Research Letters, 27, 247-258, (ABDC B, ABS 2).

 26. Gillas, K., Tsagkanos, A. & Siriopoulos, C. (2016), “The risk in capital controls”, Finance Research Letters, 19, 261-266, (ABDC B, ABS 2).

 27. Gillas, K., Tsagkanos, A. and Vortelinos, D. (2019), “Integration and risk contagion in financial crises: Evidence from international stock markets”, Journal of Business Research, 104, 350-365, (ABDC A, ABS 3).

 28. Gillas, K., Vortelinos, D. and Saha S. (2017), “The properties of realized volatility and realized correlation: evidence from the Indian stock market”, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 492, 343-359, (ABDC A, ABS 2, ERA A, IF 2.243).

 29. Gillas, K., Vortelinos, D. and Suleman T. (2018), “Asymmetries in the African Financial markets”, Journal of Multinational Financial Management, 45, 72-87, (ABDC B, ABS 2).

 30. Kalatzi, I., Nikellis, A., Menegaki, A.N. and Tsagarakis, K.P. (2015), “The preferred bin colour for recycling plastic bottles; evidence from a student’s sample”, Progress in Industrial Ecology- An international journal, Vol 9 (3), 256-268 (impact factor: 0.02).

 31. Konstantakos, P., Chountalas, P. and Magoutas, A. (2019), “The Contemporary Landscape of Asset Management Systems”, Quality – Access to Success, Vol. 20, Issue 169, pp. 10-17.

 32. Lypitka, M., Makrygiannakis, G., and Papadogonas, T. (2019), “The Performance of Energy Firms in Greece”, International Journal of Business and Applied Social Science, Vol. 5, No. 8, pp. 29 - 35.

 33. Magoutas, A., Chountalas, P. and Konstantinidou, C. (2017), “The Effect of Financial Factors and Firm Size on the Profitability of Greek Private Healthcare Organizations in Times of Economic Crisis”, European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, Vol. 95, pp. 118-129.

 34. Magoutas, A., Papadoudis, G. and Sfakianakis, G. (2016), “The Financial Performance of Greek Hotels Before and During the Crisis”, Journal of Investment and Management, Vol. 5, No. 6, 2016, pp. 189-192.
 35. Magoutas, A., Papadoudis, G. and Sfakianakis, G. (2018), “Determinants of profitability in the Greek tourism sector - assessing the effect of the crisis”, International Journal of Tourism Policy, Vol. 8, No. 1, pp.65-72.
 36. Marques, A.C., Fuinhas J.A., and Menegaki, A.N. (2016), “Renewable vs non-renewable electricity and the industrial production nexus: evidence from an ARDL bounds test approach for Greece”, Renewable Energy, 96:645-655 (impact factor: 3.476).

 37. Menegaki, A.N. (2018), “Economic aspects of cyclical implementation in Greek sustainable hospitality”, International Journal of Tourism Policy, 8(4):271-301(impact factor:0.10).

 38. Menegaki, A.N. (2018), “The basic, the solid and the full index of sustainable economic welfare (ISEW) for Turkey”, Environments, 6(24):1-18, doi:10.3390/economies 6020024.

 39. Menegaki, A.N. and Agiomirgianakis, G.M (2018), “Risk dimensions of a vertical Chinese expansion in the Greek tourism sector; Risks for the Chinese side”, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Vol. 8(3):158-180, Open Access available from: http://www.inderscience.com/storage/f621193104178512.pdf

 40. Menegaki, A.N. and Tiwari, A. (2016), “An Index of Sustainable economic welfare in the energy-growth nexus for American countries”, Ecological Indicators, 72(1): 494-509, (impact factor: 3.190).

 41. Menegaki, A.N. and Tiwari, A. (2018), “The global water-energy-food (WEF) nexus and its hypotheses; Evidence from a panel of 50 countries”, Quality and Quantity, Doi:org/10.1007/511135-018-0690-0, (impact factor: 0.761).

 42. Menegaki, A.N. and Tsagarakis, K.P. (2015), “More indebted than we know? Informing fiscal policy with an ISEW index for Greece”, Ecological Indicators, 57: 159-163 (impact factor: 3.190).

 43. Menegaki, A.N. and Tugcu C.T. (2016), “Rethinking the energy-growth nexus: Proposing an Index of Sustainable Economic Welfare for Sub-Saharan Africa”, Energy Research & Social Science, 17: 147-159 (impact factor:3.815)

 44. Menegaki, A.N. and Tugcu C.T (2018), “Energy consumption and sustainable economic welfare in Asian countries”, Sustainable Production and Consumption, 14:21-35 (impact factor: 2.730).

 45. Menegaki, A.N. and Tugcu C.T. (2017), “Energy consumption and sustainable economic welfare in G7 countries; A comparison with the conventional nexus”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69: 892-901 (impact factor: 6.018).

 46. Menegaki, A.N. and Tugcu C.T. (2016), “The sensitivity of Growth, Conservation, Feedback & Neutrality Hypotheses to Sustainability Accounting”, Energy for Sustainable Development, 34: 77-87 (impact factor: 2.379).

 47. Menegaki, A.N. and Tsagarakis, K.P. (2015), “Rich enough to go renewable but too early to leave fossil energy?”, Renewable and Sustainable Energy Reviews. 41C:1465-1477 (impact factor: 6.798).

 48. Menegaki, A.N., Marques, A.C. and Fuinhas, J.A. (2017), “Redefining the energy-growth nexus with an index for Sustainable Economic Welfare in Europe”, Energy, 141:1254-1268 (impact factor: 3.651).

 49. Menegaki, A.N., Olsen, S.B. and Tsagarakis, K.P. (2016), “Towards a common standard- A reporting checklist for web-based stated preference valuation surveys & a critique for mode surveys”, Journal of Choice Modelling, 18:18-50 (impact factor: 0.780).

 50. Mitkidis, G., Magoutas, A. and Kitsios, F. (2018), “Market and Economic Feasibility Analysis for the Implementation of 2nd Generation Biofuels in Greece”, Energy Strategy Reviews, Vol. 19, pp. 85-98.

 51. Nicolitsas, D., Galuscak, K., Keeney, M., Smets, F., Strzelecki, P. and Vodopivec, M. (2016), “Price setting practices in Greece: evidence from a small-scale firm-level survey”, Bulletin of Economic Research, 68:4, 367-82.

 52. Papadogonas, T., Georgopoulos, D. and Sfakianakis, G. (2019), “Concentration in the Greek Manufacturing sector – assessing the impact of the economic crisis, Empirical Economics Letters”, Vol. 18, No. 2, pp. 195 - 203.

 53. Papadoudis, G., Papadogonas, T. and Sfakianakis, G. (2016), “Old age deprivation and social exclusion in Europe: New evidence on an old issue”, International Journal of Business and Social Science, Vol. 7, 8, pp. 34 - 41.

 54. Serenis, D. and Tsounis, N. (2015), “The Effects of Exchange Rate Volatility on Sectoral Exports. Evidence from Sweden, the U.K. and Germany”, International Journal of Computational Economics and Econometrics, 5(1):71-107.

 55. Sfakianakis, G., Georgopoulos, D. and Papadogonas, T. (2016), “A growth-enhancing policy mix against the crisis: empirically evaluating potential ingredients”, Empirical Economics Letters, Vol. 15 No. 11, pp. 1111-1118.

 56. Tiwari, A. and Menegaki, A.N. (2018), “Energy efficiency for Europe: Convergent and non-convergent countries”, Energy and Environmental Strategies in the era of Globalization, pp.305-333, ISBN: 978-3-030-06000-8.

 57. Tzatsi, S., Magoutas, A. and Chountalas, P. (2018), “The impact of marketing expenditures on economic performance: The case of agricultural processed products industry”, MIBES Transactions Journal, Vol. 12, No. 1, pp. 186-199.

 58. Vortelinos, D. and Gillas, K. (2017), “Intraday realized volatility forecasting and announcements, International Journal of Banking”, Accounting and Finance, 9(1), 88-118, (ABDC C, ABS 2).

 59. Vortelinos, D. and Gillas, K. (2017), “Reaction of EU stock markets to ECB policy interventions, International Journal of Banking”, Accounting and Finance, 10(1), 39-66, Special Issue: Recent developments in Global Financial Markets (ABDC C, ABS 2).

 60. Vortelinos, D., Gillas, K. and Alexopoulos, G. (2016), “Capital structure theories: panel data evidence from the United Kingdom”, Journal of Accounting and Taxation, 8(7), 81-100, (ABS 1).

 61. Vortelinos, D., Gillas, K., Konstantakatos C. and Peppas G. (2018), “The efficiency in liquidity measures during the US monetary announcements”, Theoretical Economics Letters, 8(1), 98-110, Special Issue: Financial Economics (ABDC B, ABS 1).

 62. Vortelinos, D., Gillas, K., Siriopoulos, K. and Svingou, A. (2017), “Asymmetric and nonlinear inter-relations of US stock indices”, International Journal of Managerial Finance, 14(1), 78-129, (ABDC B, ABS 2).

 63. Voulgaris, F., Agiomirgianakis, G. and Papadogonas, T. (2015), “Job Creation and Job Destruction in Economic Crisis at Firm Level: The Case of Greek Manufacturing sectors”, International Economics and Economic Policy, Vol. 12 No. 1, pp. 21-39.

 64. Yiannakopoulos, Y., Magoutas, A. and Chountalas, P. (2017), “Strategic competition analysis and group mapping: The case of the Greek insurance industry”, East-West journal of Economics and Business, Vol. XX, No. 1, pp. 41-65.

 65. Yifei, C. and Menegaki, A.N. (2019), “Convergence of Clean Energy Consumption – Panel Unit Root Test with Sharp and Smooth Breaks”, Environmental Science and Pollution Research, 26 (18), pp.18790-18803 (impact factor:2.800).

 66. Yifei, C. and Menegaki, A.N. (2019), “Fourier Quantile Unit Root Test on Clean Energy Consumption, Energy Economics, 78: 324-334.

 67. Zografaki, E., Magoutas, A. and Chountalas, P. (2017), “Focus on human resources as a mediating factor between ISO 9001 certification and continuous quality improvement”, International Journal of Decision Sciences, Risk and Management, Vol. 7, Nos. 1/2, pp. 105-122.

 68. Arvanitaki, E. (2017), Postmillennial Femininities in the Popular Romance Novel, Journal of Gender Studies, DOI:10.1080/09589236.2017.1368370.

 69. Arvanitaki, E. (2016), Rev. of An imperialist love story: desert romances and the war on terror, by Amira Jarmakani, Journal of Gender Studies, 25 (1), 114-115. DOI:10.1080/09589236.2015.1126401.

 70. Arvanitaki, E. (2015), Gender in recent romance novels: a third wave feminist Mills and Boon love affair? in Re/presenting Gender and Love, ed D. Y. Çamoğlu, Inter-Disciplinary Press, Oxford, pp. 161-170.

Β. Δημοσιευσεις σε συλλογικους τομους

 1. Inglezakis, V.J., Poulopoulos, S.G., Arkhangelsky, E., Zorpas, A.A. and Menegaki A.N. (2016), Chapter 3 - Aquatic Environment, in Environment and Development, Elsevier: Amsterdam. p. 137-212.

 2. Menegaki, A. (2019), “Preface in the Book The Environmental Kuznets Curve: A manual, Elsevier, ISBN-13: 978-0128167977.

 3. Menegaki, A. and Tsani, S. “Critical questions that need to be answered in the energy-growth nexus field, chapter 5, (Eds), Menegaki (2018), “The economics & econometrics of the energy-growth nexus”, Elsevier, Academic Press: 141-184.

 4. Menegaki, A. N. (2018), Conclusions. “The Economics and Econometrics of the Energy-Growth Nexus”, Academic Press: 377-380.

 5. Menegaki, A. N. (2018), Introduction. “The Economics and Econometrics of the Energy-Growth Nexus”, Academic Press: xv-xxv.

 6. Tiwari, A. and Menegaki, A. N. (2018), “Energy efficiency for Europe: Convergent and non-convergent countries”, Energy and Environmental Strategies in the era of Globalization, ISBN: 978-3-030-06000-8.

 7. Tiwari, A., Forte Del Tel, A., Garcia-Donato, G. and Menegaki, A. “Practical issues on data use and variable selection with Bayesian analysis”, chapter 6, (Eds), Menegaki (2018), The economics & econometrics of the energy-growth nexus, Elsevier, Academic Press: 187-227.

 8. Tsani, S. and Menegaki, A.N. “The energy-growth nexus checklist for authors”, chapter 11, (Eds), Menegaki (2018), The economics & econometrics of the energy-growth nexus, Elsevier, Academic Press: 347-376.

 9. Tsounis, N. and Polychronopoulos, G. “Cambios institucionales en la eurozona y la crisis de la deuda griega”,(Eds), Encinas, C., et al. (2015), La Crisis del Euro y su Impacto en la Economia y la Sociedad, Barcelona: Univeridad de Barcelona.

 10. Vortelinos, D., Gillas, K. & Floros, C. (2017), “The impact of Greek economic news on European financial markets. Evidence from the European sovereign debt crisis”, The Greek Debt Crisis: In Quest of Growth in Times of Austerity, Springer International Publishing, 219-283.

 11. Αγιομυργιανάκης, Γ.Μ. και Μενεγάκη, Α.Μ. “Βασικό οικονομικό υπόβαθρο για το βιβλίο του Vanhove”, (Eds), Norbert Vanhove (2019), Τα οικονομικά των τουριστικών προορισμών, Εκδόσεις Gutenberg, ISBN 9789600120202.

 12. Μενεγάκη, Α.Μ. και Αγιομυργιανάκης, Γ.Μ. “Επισκόπηση ελληνικού τουρισμού”, (Eds), Tribe, J. (2019), Τα οικονομικά της αναψυχής, του ελεύθερου χρόνου & του τουρισμού, Εκδόσεις Gutenberg.

 13. Μενεγάκη, Α.Μ. και Αγιομυργιανάκης, Γ.Μ. “Στοιχεία ποσοτικών μεθόδων”, (Eds), Vanhove, N. (2019), Τα οικονομικά των τουριστικών προορισμών, Εκδόσεις Gutenberg, ISBN 9789600120202.

Γ. βιβλια

 1. Agiomirgianakis, G. (1999), The Macroeconomics of Open Economies Under Labour Mobility, UK: Ashgate Publishing.

 2. Agiomirgianakis, G. (2006), European Integration, Α. Zervoyianni και Γ. Argyros, UK: Palgrave Macmillan.

 3. Agiomirgianakis, G., Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις σε συνεργασία με Μηνά Βλάσση και Henry Thompson, από τον εκδοτικό Οίκο Rosili, Αθήνα Μάιο 2006.

 4. Encinas, C., Ques, J.T., Hernández, E. P., Tsounis, N., Polychronopoulos, G., Durán, J. F. R. and Galarza, O. U. (2015), (Eds), La Crisis del Euro y su Impacto en la Economia y la Sociedad, Barcelona: Univeridad de Barcelona.

 5. Menegaki, (Eds), (2018), “The economics & econometrics of the energy-growth nexus”, Elsevier, ISBN: 9780128127469, προσβάσιμο από: [https://www.sciencedirect.com/science/book/9780128127469]

 6. Tsipouri, L., Tsounis, N. and Vlachvei, A. (2010), (Eds), Proceedings of ICOAE2010, Athens: TEI of Western Macedonia Press.

 7. Tsoukis, T., Agiomirgianakis, G. and Biswas, T. (2003), Aspects of Globalisation: Macroeconomic and Capital Market Linkages In The Integrated World Economy, USA: Kluwer Academic Publishers.

 8. Tsounis, N. and Vlahvei, A. (2017), (Eds), Advances in Applied Economic Research – Proceedings of the 2016 International Conference on Applied Economics (ICOAE2016), International Edition: Springer Proceedings in Business and Economics (ISSN: 2198-7246; DOI:10.1007/978-3-319-48454-9) ( http://www.springer.com/gp/book/9783319484532).

 9. Tsounis, N. and Vlahvei, A. (2018), (Eds), Advances in Panel Data Analysis in Applied Economic Research – Proceedings of the 2017 International Conference on Applied Economics (ICOAE2017), International Edition: Springer Proceedings in Business and Economics (ISSN: 2198-7246; doi:10.1007/978-3-319-70055-7) (https://www.springer.com/gp/book/9783319700540).

 10. Tsounis, N. and Vlahvei, A. (2019), (Eds), Advances in Time Series Data Methods in Applied Economic Research – Proceedings of the 2018 International Conference on Applied Economics (ICOAE2018), International Edition: Springer Proceedings in Business and Economics (ISSN: 2198-7246; ISBN 978-3-030-02194-8) (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-02194-8).

 11. Tsounis, N., (Eds), (1998), Accession to the EU, Tariff Protection and Trade: The Case of Bulgaria, Hungary and the Czech Republic, Athens: Papazisis Publishers.

 12. Tsounis, N., Vlachvei, A., Gaetano, M. and Monovasilis, Th. (2011), (Eds), Proceedings of ICOAE2011, Athens: TEI of Western Macedonia Press.

 13. Tsounis, N., Vlachvei, A., Monovasilis, Th. and Siskos, E. (2008), (Eds), Proceedings of ICOAE2008, Athens: TEI of Western Macedonia Press.

 14. Tsounis, N., Vlachvei, A., Monovasilis, Th. and Siskos, E. (2009), (Eds), Proceedings of ICOAE2009, Athens: TEI of Western Macedonia Press.

 15. Vlachvei, A., Notta, O., Karantininis, K., Tsounis, N. (2016), (Eds), Factors Affecting Firm Competitiveness and Performance in the Modern Business World, IGI Global: Hershey PA, ISBN 9781522508434, IGI Global book series ‘Advances in Business Strategy and Competitive Advantage (ABSCA)’ (ISSN: 2327-3429; DOI:10.4018/978-1-5225-0843-4) (http://www.igi-global.com/book/factors-affecting-firm-competitiveness-performance/150441)

 16. Αγιομυργιανάκης, Γ.Μ. και Μενεγάκη, A.M. (2019), Επιστημονική επιμέλεια μετάφρασης βιβλίου “Μέθοδοι έρευνας για φοιτητές του τουρισμού”, Ramesh Durbarry, Routledge, Εκδόσεις Gutenberg.

 17. Αγιομυργιανάκης, Γ.Μ. και Μενεγάκη, A.M. (2019). Επιστημονική επιμέλεια μετάφρασης βιβλίου “Τα οικονομικά των τουριστικών προορισμών: Θεωρία & Πρακτική” 3η έκδοση, Norbert Vanhove, Routledge (2018), Εκδόσεις Gutenberg.

 18. Αγιομυργιανάκης, Γ.Μ. και Μενεγάκη, A.M. (2019). Επιστημονική επιμέλεια μετάφρασης του βιβλίου “Τα οικονομικά της αναψυχής, του ελεύθερου χρόνου & του τουρισμού” 5η έκδοση, John Tribe, Routledge, Εκδόσεις Gutenberg.

 19. Ηλίας Νικολόπουλος, Θεόδωρος Α. Παπαδόγγονας, Γεώργιος Σφακιανάκης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις και Θεσμούς, Αθήνα, 2013.

 20. Θεόδωρος Α. Παπαδόγγονας - Μιχάλης Φιλιππάκης, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Τσότρας, 2017.

 21. Θεόδωρος Α. Παπαδόγγονας - Σταυριανή Σπυριούνη, Τεχνικές Ανάλυσης Οικονομικών και Διοικητικών Αποφάσεων, Αθήνα, 2013.

 22. Θεόδωρος Α. Παπαδόγγονας, Εισαγωγή στη Βιομηχανική Οικονομική, Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Τσότρας, 2018.

 23. Θεόδωρος Α. Παπαδόγγονας, Εισαγωγή στη Μακροοικονομική Ανάλυση και Πολιτική, Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Τσότρας, 2019.

 24. Θεόδωρος Α. Παπαδόγγονας, Εισαγωγή στη Μικροοικονομική Ανάλυση και Πολιτική, Εκδόσεις Τσότρας, 2017.

 25. Θεόδωρος Α. Παπαδόγγονας, Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική , Αθήνα, 2014.

 26. Θεόδωρος Α. Παπαδόγγονας, Οικονομική των Επιχειρήσεων, Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Τσότρας, 2017.

 27. Θεόδωρος Α. Παπαδόγγονας, Σφακιανάκης Γεώργιος, Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας, Β΄ έκδοση, Εκδόσεις Τσότρας, 2017.

 28. Πολυχρονόπουλος, Γ. και Τσούνης, Ν. (2017), Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις – Διεθνές Εμπόριο και Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις , Αθήνα: Φωτογιούνικα ΕΠΕ. (σσ. 544, διδακτικό εγχειρίδιο)

 29. Πολυχρονόπουλος, Γ. και Τσούνης, Ν. (2017), Μικροοικονομική Ανάλυση, Αθήνα: Φωτογιούνικα ΕΠΕ. (σσ. 528, διδακτικό εγχειρίδιο)

 30. Τσούνης, Ν. (2003), Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου, Αθήνα. (διδακτικό εγχειρίδιο)

 31. Τσούνης, Ν. (2016), Θεωρία Διεθνούς Εμπορίου, e-book; Διδακτικό εγχειρίδιο, ελεύθερα διαθέσιμο στο http://hdl.handle.net/11419/1890 (Κωδικός Ευδόξου: 320113), Αθήνα: Κάλλιπος.

 32. Τσούνης, Ν., Κούκιος, Ε. και Κατσουλάκος, Ι. (2003), Η Συμβολή της Έρευνας και Τεχνολογίας στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Δ. αλλες δημοσιευσεις

 1. Νικολίτσα, Δ. (2015), “Σύνθεση και διάρθρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα: οι αλλαγές στο διάστημα 2008-2014”, Οικονομικές Εξελίξεις, ΚΕΠΕ, 27.

 2. Νικολίτσα, Δ. (2017), “Προσδιοριστικοί παράγοντες της επιτυχίας στις σπουδές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Μια πρώτη ματιά από ένα Τμήμα Οικονομικών Επιστημών”, Οικονομικές Εξελίξεις, ΚΕΠΕ, 34.


_____________________________

Κορυφή

Αρχική

©ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGN: PETMAN

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό του Εργαστηρίου Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής συμμετέχει ενεργά στην παρουσίαση ερευνητικών εργασιών και μελετών σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια.

ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • International Conference on Applied Economics (ICOAE)

  2-4 July 2020 in Heraklion Crete, Greece (http://www.i-coae.com)
Email: icoae@kastoria.teiwm.gr

Paper submission: https://ocs.springer.com/ocs/

The International Conference on Applied Economics (ICOAE) is an annual conference that started in 2008 aiming to bring together economists from different fields of Applied Economic Research in order to share methods and ideas. There is a growing interest in the field of Applied Economics for data estimation methods, tests and techniques.

The conference aspires to make a contribution in the field and it will be of interest to the members of the academia, research students and researches in applied economic research (in both methods and applications). Further, it will be of interest to officials exercising economic policy due to the focus of the conference to country specific studies with economic policy conclusions.

About 130 articles are submitted each year from about 40 countries with an acceptance rate of about 60%. All papers that are accepted for publication in the proceedings are subject to double-blind peer review. The conference was founded by the Department of Economics (ex Department of International Trade) University of Western Macedonia in 2008 and it is organised annually with the co- operation of a local University.

The past conferences are:
 • ICOAE2019, 4-6 July 2019, Milan, Italy; co-organiser IULM University
 • ICOAE2018, 5-7 July 2018, Warsaw, Poland; co-organiser SGH Warsaw School of Economics.
 • ICOAE2016, 7-9 July 2016, Nicosia, Cyprus; co-organiser Nicosia University. ICOAE2017, 6-8 July 2017, Coventry, UK; co-organiser University of Coventry.
 • ICOAE2015, 2-4 July 2015, Kazan, Russia; co-organiser Kazan Federal University.
 • ICOAE2014, 3-5 July 2014, Chania, Greece; co-organiser Mediterranean Agronomic Institute of Chania (MAICh).
 • ICOAE2013, 27-29 June 2013, Istanbul, Turkey; co-organiser Bahçeşehir University.
 • ICOAE2012, 28-30 June 2012, Uppsala, Sweden; co-organiser Swedish University of Agricultural Sciences.
 • ICOAE2011, 25-27 August 2011, Perugia, Italy; co-organiser University of Perugia.
 • ICOAE2010, 26-28 August 2010, Athens, Greece; co-organiser University of Athens.
 • ICOAE2009, 27-30 May 2009, Kastoria, Greece.
 • ICOAE2008, 15-17 May 2008, Kastoria, Greece.
This year’s conference is co-organised by the Hellenic Open University and the Department of Economics of the University of Western Macedonia, Greece. ICOAE2020 will take place from 2-4 July 2020 in Heraklion Crete, Greece hosted by the Hellenic Open University and the co-chair of the conference Prof. George Agiomirgianakis.

Conference proceedings are published by a respective international publisher, currently Springer, under the series "Springer Proceedings in Business and Economics".

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Παρατίθενται λίστα με συμμετοχές και δημοσιεύσεις του προσωπικού του Εργαστηρίου σε επιστημονικά συνέδρια:

Αγιομυργιανακης Γεωργιος

Καθηγητής ΕΑΠ, Πρόεδρος Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του Προγράμματος Σπουδών "Διοίκηση Τουρισμού"

 1. ICOAE 2016 Applied Economics conference web site: http://www.i-coae.com Nicosia, Cyprus 2016. Returns to Investment in Higher Education: is there a difference between Distance Learning and Traditional Universities? (with Nicholas Tsounis).

 2. ICOT2016 Naples, Italy on 29 June to 2 July 2016. Selecting an effective set of short term economic reactions to international changes: the case of Tourism in Turkey (with Nicholas Tsounis and Dimitris Serenis).

 3. ICOT2015, From Tourism Policies into Practice, June 24-27, 2015 Middlesex University, London. Determinants of Tourist Flows in Singapore Using Panel Data Analysis, (with Nicholas Tsounis and Dimitris Serenis).

 4. EAIR 36th Annual Forum, 27-30 August 2014, Essen, Germany, The Impact of the Hellenic Open University on Regional Development (with Nicholas Tsounis and Dimitris Serenis).

 5. EEFS2014, Thessaloniki, Greece, 12-15th June 2014, The Determinants of Student Satisfaction in Tertiary Education – the case of Hellenic Open University Graduates (with Theodore Lianos and Anastasia Pseiridis).

 6. EEFS2014, Thessaloniki, Greece, 12-15th June 2014, The Determinants of Exports Revisited: lessons from the recent crisis» (with Theodore Papadogonas and George Sfakianakis).

 7. EEFS2014, Thessaloniki, Greece, 12-15th June 2014, Determinants of Economic Growth Revisited: is competitiveness and investment the solution for Greece? with (George Sfakianakis and F. Voulgari).

 8. EEFS2013, Berlin, Germany, 20th-23rd June 2013, University of Duisburg-Essen, Short-term Microeconomic Reactions to International Crisis: the Role of Marketing Expenditure for Greek Tourism Enterprises with (George Sfakianakis and A. Magkoutas).

 9. EEFS2013, Berlin, Germany, 20th-23rd June 2013, University of Duisburg-Essen, Assessing the determinants on job creation and job destruction at firm level with (Tina Voulgaris and Theo Papadogonas).

 10. EEFS2012, Istanbul, Turkey, 14-17 June 2012, Koc University, Determinants of Tourism Demand in Greece: A Panel Data Approach with (George Sfakianakis and A. Magkoutas).

 11. ICOT2012, Setting the Agenda for Special Interest Tourism, Past, Present and Future, May 23-27 2012 Archanes, Crete, Greece. Explaining Tourism Inflows in Greece: A Macroeconometric Approach, (with G. Sfakianakis).

 12. Euro-Mediterranean Forum on Cultural Diplomacy, Rhodes, Greece – May 11-14, 2010 Globalisation, Education, Cultural Dynamics and the Role of Universities in Shaping the Future (with Filareti Kotsi).

 13. Annual Conference of the European and Economics and Finance Society on Global Imbalances, Financial Institutions, and Reforms in the Post-Crisis Era, Athens, Greece, 3-6 June 2010: Openness and Macroeconomic Equilibrium in Unionized Economies (with Athina Zervoyianni).

 14. 84η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2019, Εξελίξεις στον Τουριστικό κλάδο, η θέση της Ελλάδας και ο ρόλος της Εκπαίδευσης-Το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Διοίκηση Τουρισμού" της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, (σε συνεργασία με Δημήτρη Στεργίου, Γιόλα Διονυσοπούλου και Αγγελική Μενεγάκη).

Τσουνης Νικολαος

 1. Agiomirgianakis, G., Serenis, D. and Tsounis, N. (2014), The Impact of the Hellenic Open University on Regional Development, EAIR 36TH ANNUAL FORUM ON “Higher Education Diversity and Excellence For Society”, Essen, 27-30/8/2014.

 2. Karagoz, M., Tsounis, N. and Karagöz, Κ., (2008), Higher Education and Economic Development in the Balkan Countries: A Panel Data Analysis, Konya, Turkey, 24-26/10/2008, DOI: 10.13140/2.1.4729.3129.

 3. Kliousis, E. and Tsounis, N. (2007), Regional Systems of Innovation and Economic Development in Greece: the Case of the Regions of Central and Western Macedonia’, 4th AFE Conference: 12-14 July 2007, Samos Island Greece.

 4. Serenis, D., Tsounis, N. and Serenis, P. (2011), Exchange rate volatility, and sectoral exports is there a relationship? New evidence from the E.U., Proceedings ICOAE2011, Perugia 25-27 August 2011.

 5. Tsounis, N. (2001), The Contribution of Science and Technology to Regional Development: the case of Greece, Proceeding of the international conference on ‘Development Perspectives of the less Developed Regions of Europe’, 24-25/5/2001, Preveza, Greece. (in Greek).

 6. Tsounis, N. (2001), The Greek Experience from the EC Membership, Proceedings of sixth international conference ‘The Problems of Economic Integration of Ukraine into the European Union: European: Comparative Studies’ (in Ukrainian), organised by the Ministry of Education and Science of Ukraine and the Ternopil Academy of National Economy, 26-28, September, 2001, Yalta-Phoros, Ukraine.

 7. Tsounis, N. (2005), Competitiveness Changes in EU Manufacturing after the Enlargement, 13th International Conference on European Studies, 27-30/9/2005, Havana, Cuba.

 8. Tsounis, N. and Karagoz, M. (2008), Higher Education Institutions and Regional Development: the Case of the Region of Western Macedonia, 2nd International Conference on Education Economics, 27-30 August, 2008, Athens, Greece, DOI: 10.13140/2.1.2358.2403.

 9. Tsounis, N. and Polychronopoulos, G. (2011) Institutional Changes in the Euro-Zone and the Greek Debt Crisis (earlier and incomplete version), International Conference on “Rebalancing the Global Economy in the Post-Crisis Period”, July 5-6, 2011, Kiev, Ukraine.

 10. Tsounis, N., Polychronopoulos, G. and Plaksiy, O. (2017), Sources of Output Growth of the Ukrainian Economy’, International Conference on "Productive Ability of Nations: the Case of Ukraine, 29-30 June 2017, Institute of International Relations, Kyiv, Ukraine.


_____________________________

Κορυφή

Αρχική

©ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGN: PETMAN

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής συμμετέχει σε σημαντικό αριθμό επιστημονικών-ερευνητικών έργων αξιοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Παρακάτω παρατίθενται σειρά ερευνητικών έργων στα οποία έχουν συμμετάσχει τα στελέχη του Εργαστηρίου, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΕΡΓΑ

Διεθνής κινητικότητα - ευκαιρία και προβληματισμός. Κατάλληλη προετοιμασία για σπουδές σε ξένο Πανεπιστήμιο.

Αριθμός έργου: 2018-1-PL01-KA203-050756

Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση/Erasmus+/KA2

Διάρκεια έργου: 09.2018 – 10.2020

Στο έργο αυτό συμμετέχουν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από τέσσερις χώρες:

 • Wroclaw University of Economics (Πολωνία),
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ελλάδα),
 • University of Pannonia (Ουγγαρία),
 • Ternopil National Economic University (Ουκρανία).
Στοιχεία επικοινωνίας: Διεύθυνση έργου - Dorota Kwiatkowska-Ciotucha (dorota.kwiatkowska@ue.wroc.pl) Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - Sekcja Obsługi Projektów Rozwojowych ul. Komandorska 118/120 53-345 Βρότσλαβ, Πολωνία.

Στόχοι του έργου είναι:
 • Η προετοιμασία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για την εισδοχή αλλοδαπών φοιτητών μέσω προγραμμάτων διεθνούς κινητικότητας.
 • ημεδαπής προετοιμασία αλλοδαπών φοιτητών για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα διεθνούς κινητικότητας/για σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής.
 • Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την εκπαίδευση του προσωπικού των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που εργάζονται στον τομέα εξυπηρέτησης αλλοδαπών φοιτητών.
Περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΕΡΓΑ

Αγιομυργιανακης Γεωργιος

Καθηγητής ΕΑΠ, Πρόεδρος Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας του Προγράμματος Σπουδών "Διοίκηση Τουρισμού"

 1. “Study on the career development of the Hellenic Open University’s graduates and the degree of convergence of their skills with the needs of the labor market” a research project co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and Greek national funds through the Operational Program "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) period 01-04-2014 till 15-11-2015.

 2. A study of the incoming tourism and dimensions of development for the Tourism of Special Interests in Crete, December 2005, financed by the region of Crete (Ref. # 3535/3-6-2005 ΥΔ ΠΕΠ- Crete, Greece December 2005).

 3. Since July 1995 till June 1997, I have been participating as Research Associate in a project entitled “Medium-Long Term Dynamics of Industrial Employment in OECD Countries”, Ref # 9701395.ct.10, financed by the National Research Council of Italy, CNR, Milan Italy.

Τσουνης Νικολαος

 1. PHARE ACE 95, ‘The Political Economy of EU Enlargement’, επιστημονικός υπεύθυνος Dr. Kirsty Hughes, UK.

 2. PHARE ACE 96, ‘The Effects of Tariff Structure Changes on Comparative Advantage and Resource Allocation in CEECs due to their Accession to the EU’, contract no P96-6170-R. (Επιστημονικός Υπεύθυνος. Διάρκεια 1-4-1997 έως 31-3-1999).

 3. TSER (fourth framework), ‘Services in Innovation – Innovation in Services’, contract no ERB-SOE1-CT-96-1015, επιστημονικός υπεύθυνος Johan Haukness, STEP, Norway.

 4. TSER (fourth framework), ‘Advanced Science and Technology Policy Planning’, contract no SOE1-CT-96-1013, επιστημονικός υπεύθυνος Stefan Kuhlmann, ISI FhG, Germany.

 5. ΕΠΕΤ-ΙΙ, ΓΓΕΤ, ‘ΠΕΡΙΤΕΧΝΟ’, επιστημονικός υπεύθυνος, Καθ. Ε. Κούκιος, ΕΜΠ. (Διάρκεια συμμετοχής: 21-1-1999 έως 30-4-2000.)

 6. ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ, ‘Αρχιμήδης Ι’, ‘Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία και Περιφερειακή Πολιτική’. (Επιστημονικός Υπεύθυνος. Διάρκεια: 01-3-2004 έως 31-12-2007.)

 7. ΕΣΠΑ, ‘Αρχιμήδης IΙΙ’, υποέργο 5, ‘Αριθμητική ολοκλήρωση Διαφορικών εξισώσεων’, Δράση 6, ‘Μαθηματική Μοντελοποίηση-εφαρμογές στα οικονομικά’. (Διάρκεια του έργου: 01-3-2012 έως 31-8-2015).

 8. Operational Program “Education and Lifelong Learning” co-financed by the European Union (European Social Fund – ESF) and Greek national funds, National Strategic Reference Framework (NSRF)’, “Impact of the Hellenic Open University on the Greek economy, the individual and social cost of studies and the return on investment from the studies in HOU and in selected Greek universities for their graduates”. Scientific co-ordinator: G. Agiomirgianakis, Hellenic Open University. (2013-2015)


_____________________________

Κορυφή

Αρχική

©ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGN: PETMAN

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής, προκειμένου να εκπληρώσει τους εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς του σκοπούς επιδιώκει να έχει πρόσβαση σε σημαντικές εθνικές και διευνείς βιβλιοθήκες και βάσεις δεδομένων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, της εργασίας, της εκπαίδευσης, της τεχνολογίας και των κοινωνικών συνθηκών.

Το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής πριν από περίπου ένα χρόνο, πήρε την πρωτοβουλία προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε ειδικές στην βάση "μικροδεδομένων" της EUROSTAT.

Τα "μικροδεδομένα" είναι "μονάδες" δεδομένων από τις οποίες προκύπτουν τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία. Δηλαδή, αποτελούνται από σύνολα αρχείων που περιέχουν πληροφορίες για μεμονωμένους ερωτηθέντες ή επιχειρηματικές οντότητες. Προκειμένου να προστατευθεί η ανωνυμία των ερωτηθέντων (ατόμων, οργανισμών), η πρόσβαση στα μικροδεδομένα είναι περιορισμένη. Πρόβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν μόνο αναγνωρισμένοι ερευνητικοί φορείς, ακολουθώντας αυτηστές διαδικασίες εμπιστευτικότητας και λαμβάνοντας συγκεκριμένα μέτραγια την προστασία των δεδομένων.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, από τις 10.04.2019 είναι αναγνωρισμένη ερευνητική οντότητα από την EUROSTAT (ID number: 2019/014/EL). Ενώ, το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής έχει από τις 25.07.2019 έχει πρόσβαση στα "μικροδεδομένα" της βάσης European Union Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) για την πραγματοποίηση έρευνας με τίτλο: "Estimating corruption in South Eastern Europe: results from an expenditure-based approach".

Επίσης το Εργαστήριο έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της ICAP με την ονομασία "Icap Data Prisma".
_____________________________

Κορυφή

Αρχική

©ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGN: PETMAN

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής λειτουργώντας, σε ένα διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, συνεργάζεται με διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και επιστημονικές ενώσεις.

Αυτή την περίοδο το Εργαστήριο συνεργάζεται με τα Πανεπιστήμια Wroclaw University of Economics (Πολωνία), University of Pannonia (Ουγγαρία), και Ternopil National Economic University (Ουκρανία) στο πλαίσιο του έργου Διεθνής κινητικότητα - ευκαιρία και προβληματισμός. Κατάλληλη προετοιμασία για σπουδές σε ξένο Πανεπιστήμιο (Αριθμός έργου: 2018-1-PL01-KA203-050756, Erasmus+/KA2)

Ενώ, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του επιστημονικού συνεδρίου International Conference on Applied Economics (ICOAE 2020) συνεργάζεται με το Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Department of Economics, University of Western Macedonia, Greece).
_____________________________

Κορυφή

Αρχική

©ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGN: PETMAN

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στον συγκεκριμένο χώρο δημοσιεύονται οι τρέχουσες προσκλήσεις του Εργαστηρίου Οικονομικής Ανάλυσης και Πολοτικής και οι σχετικές αποφάσεις για την πρόσληψη εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών.

Δεν υπάρχει κάποια ενεργή πρόσκληση.

_____________________________

Κορυφή

Αρχική

©ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGN: PETMAN

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επικοινωνήστε με τον Διευθυντή του Εργαστηρίου : κ. Γιώργο Αγιομυργιανάκη

Πάροδος Αριστοτέλους 18, Περιβόλα, 263 35 Πάτρα
Email: gmagios@eap.gr
Τηλ: 261 0367 440, 451 Κιν: 694 1555 561
fax : 261 0367 442

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εργαστήριο Οικονομικής Ανάλυσης και Πολιτικής στο eapl@eap.gr ή εναλλακτικά συμπληρώνοντας τα πεδία που ακολουθούν:

_____________________________

Αρχική

©ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ALL RIGHTS RESERVED. DESIGN: PETMAN

Elements

Text

This is bold and this is strong. This is italic and this is emphasized. This is superscript text and this is subscript text. This is underlined and this is code: for (;;) { ... }. Finally, this is a link.


Heading Level 2

Heading Level 3

Heading Level 4

Heading Level 5
Heading Level 6

Blockquote

Fringilla nisl. Donec accumsan interdum nisi, quis tincidunt felis sagittis eget tempus euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus vestibulum. Blandit adipiscing eu felis iaculis volutpat ac adipiscing accumsan faucibus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus lorem ipsum dolor sit amet nullam adipiscing eu felis.

Preformatted

i = 0;

while (!deck.isInOrder()) {
  print 'Iteration ' + i;
  deck.shuffle();
  i++;
}

print 'It took ' + i + ' iterations to sort the deck.';

Lists

Unordered

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Alternate

 • Dolor pulvinar etiam.
 • Sagittis adipiscing.
 • Felis enim feugiat.

Ordered

 1. Dolor pulvinar etiam.
 2. Etiam vel felis viverra.
 3. Felis enim feugiat.
 4. Dolor pulvinar etiam.
 5. Etiam vel felis lorem.
 6. Felis enim et feugiat.

Icons

Actions

Table

Default

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Alternate

Name Description Price
Item One Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
Item Two Vis ac commodo adipiscing arcu aliquet. 19.99
Item Three Morbi faucibus arcu accumsan lorem. 29.99
Item Four Vitae integer tempus condimentum. 19.99
Item Five Ante turpis integer aliquet porttitor. 29.99
100.00

Buttons

 • Disabled
 • Disabled

Form